nedelja, 1 avgusta, 2021
21 C
Vancouver

USLOVI REKLAMIRANJA

Uslovi reklamiranja:

SRPSKI POSLOVNI IMENIK ADVERTISING ( dalje u tekstu  SPI ) i internet radio stanica S4YOU zadržava pravo da odbije reklamiranje klijenta.
SPI i radio S4YOU zadržava pravo da odbije objavljivanje reklamnog materijala (slike, tekstove, reklame, banere, linkove na druge sajtove, muziku, i dr.)  ukoliko  ne zadovoljavaju standard SPI sajta ili ukoliko krše tudja autorska prava.
SPI  sajt i radio S4YOU za usluge koje nisu naplaćene od klijenta, zadržava autorska prava na materijal i usluge. Ovo podrazumeva, ali se ne ograničava na izradu banera, flajera, stranica, muzičkih fajlova i drugih medijskih zapisa.
Klijent-oglasivač ima autorska prava na materijal iz tacke 3. samo u slučaju da je izrada materijala plaćena materijalno i da je pismeno ovlašćen za upotrebu u drugim oblicima (štampanje, kopiranje, objavljivanje na drugim sajtovima i dr.).
Klijent je saglasan da ne poseduje dozvolu za reklamiranje putem objavljivanja tema na diskusijama, oglasima i dr, plaćanjem reklame
Plaćanje se vrši pre postavljanja reklame i unapred dogovorene izrade dizajna.
SPI sajt i radio S4YOU ima pravo da bez najave skine reklamu nakon isteka dogovorenog roka.
SPI sajt i radio S4YOU zadržava pravo da odbije reklamiranje i linkovanje sajtova koji se bave istom ili slicnom delatnošću.
SPI sajt  i radio S4YOU ima pravo da bez najave skine reklamu ukoliko klijent bez obaveštenja promeni vrstu dogovorene usluge ili proizvoda, u slucaju da klijent promeni bilo kakav materijal u meri koja ne bi zadovoljila standarde SPI  sajta, kao i u slučaju preusmeravanja na druge sajtove koji nisu dogovoreni ugovorom ili pismeno ovlašćeni.
Klijent prihvata da:
a) baneri ne smeju biti drečavih boja

b) animacije ne smeju biti previše agresivne

c) nije dozvoljeno mešanje jezika na baneru ili flajeru ukoliko nije reč o imenu i adresi klijenta

d) će reklamni materijal maksimalno poštovati gramatička pravila izabranog jezika

e) Lektor SPI-a  sajt-a i radija S4YOU moze sam da ispravi pravopisne greske na reklamnom materijalu klijenta (baneru ili flajeru)

f) doplati zamenu banera u toku trajanja pretplate

Uplaćeni novac za reklame, dizajn ili druge usluge je nepovratan bez obzira na razlog zbog kojeg klijent otkazuje iste.
Klijent nema pravo ustupanja i prodaje svoje reklamne pozicije drugom licu.
Oglašivač (klijent) snosi odgovornost na legalnost reklame i proizvoda koji reklamira, odnosno kompletnog reklamnog materijala koji će biti reklamiran na SPI sajtu i radiju S4YOU.
SPI sajt i radio S4YOU ne garantuje uspešnost reklama na sajtu.
Klijent oslobađa SPI i radio S4YOU, njegove zaposlene, agente, partnere i druge korisnike bilo kakve odgovornosti zbog direktnih, indirektnih, slučajnih ili posledicnih odšteta koje su izazvane korišćenjem ili nemogučnošću korišćenja SPI i S4YOU servisa, ili koje su nastale greškom, propustom, prekidom rada, brisanjem fajlova, tehničkim greškama ili defektima, kašnjenjima u izvrsenju usluge, brzini i performansi usluge bilo da se radi o aktima  „Više sile“ ili propustu u komunikaciji. Klijent  se slaže da se ova tačka odnosi na sve usluge i proizvode SPI i radija S4YOU.
Ugovor izmedju SPI i radio S4YOU i klijenta traje do otkazivanja reklame.
Prihvatanjem ovog ugovora klijent prihvata i generalne uslove korišćenja SPI sajta i radija S4YOU dostupnog na adresi www.srpskiposlovniimenik.ca
SPI i radio S4YOU zadržava pravo promene uslova reklamiranja uz najavu od 30 dana.